Facilitálás

imagesA megbeszélések, workshopok, események során a résztvevők számára fontos, hogy egyértelmű keretek mellett és egymásra figyelve tudjanak részt venni. Sokszor nehéz egyszerre a megbeszélésben benne lenni és a megbeszélés folyamatát is koordinálni. A facilitáció tulajdonképpen a beszélgetés folyamatának irányítását jelenti annak érdekében, hogy a résztvevők a tartalommal tudjanak foglalkozni.
A facilitáció során a beszélgetés, workshop, kerekasztal, műhely, vagy rendezvény résztvevőinek kommunikációját segítem, nem a tartalomhoz szólok hozzá. A lebonyolítás, egymással folytatott kommunikáció kereteinek kialakítását és betartását segítem az egyeztetést, reagálást, párbeszédet segítő módszerekkel.

Mikor van szükség facilitálásra?

Megbeszéléseken, tárgyalásokon
A megbeszélés kereteinek kialakítása és megtartása során arra figyelünk, hogy minden résztvevő egyenlő arányban kapjon lehetőséget a megszólalásra, és a rendelkezésre álló időkeretben a közösen megállapított témák megbeszélésére sor kerüljön. Legyen a visszajelzéseknek és a reagálások lehetőségének közösen kialakított rendszere.
Sok szervezetnél látom, hogy az értekezletek elúsznak, mert a megbeszélés kereteit nem tisztázzák, vagy a beszélgetés során annyira belemerülnek az egyik témába, hogy nem marad idő a többire. Sokszor a facilitátor segíthet egy adott ponton összerántani a szálakat, összefoglalja az elhangzottakat és kiemeli az adott témához kapcsolódó részeket. Mederben tartja a beszélgetést időben és a résztvevők által megállapított prioritások alapján. Egyeztetést segítő, rugalmasan beépíthető módszereivel garantálja, hogy az aktuális célokhoz nem kapcsolódó témák is helyet és időt kapjanak a továbbiakban.

Egy példa, amikor szükség volt rám:
Egy szervezet arra kért meg, hogy segítsek nekik az értekezletek levezetésében, mert nem érzik hatékonynak azt, ahogy most működnek. Mindenki késik, mire elkezdik már páran egymással megbeszélték azt, amit közösen kellett volna és soha nem jutnak a tervezett témák végére, így egy hétig – a következő értekezletig – nem esik szó róluk, és nem tudják összehangolni a munkájukat.
A közös munka során nem csak kialakítottuk a megbeszélések mindenki számára hatékonynak és működtethetőnek tartott keretét, meg is tapasztalták, hogy ezek betartásával a megadott időkeretben sikeresen le tudják bonyolítani a  megbeszélést. Az együttműködés során tanultak csoportos döntéshozási módszereket, és felismerték milyen egyéb szervezeti tényezők befolyásolják az értekezletük hatékonyságát.

Worksopokon, kerekasztal-beszélgetéseken, szekcióbeszélgetéseken
Kiscsoportos, tudás- és tapasztalatmegosztó interaktív eseményeken a program megvalósítását és a beszélgetések folyamatát segíti a facilitátor. Az időkeretek tartásával és a közös tudás behozásának és megosztásának módszereivel a résztvevők közötti együttműködést, közös egyeztetést támogatja.

Mikor lehet szükség rám?
Civil szervezetek, intézmények, vagy vállaltok által rendezett kerekasztal beszélgetéseken, workshopokon, rendelet előkészítő szakmai találkozókon, lakossági fórumokon, szektorközi szakmai egyeztető workshopokon,  közösségi tervező és egyeztető eseményeken.
Az egyik kedvenc területem a különböző szektorokból (állami, nonprfit és vállalati) érkező résztvevők közötti beszélgetések facilitálása, együttműködésük formáinak elősegítése.

Nagy létszámú eseményeken, rendezvényeken
Plenáris rendezvényeken, kérdések és válaszok szekciókban, kerekasztal beszélgetéseken, amelyek közönség előtt zajlanak. Itt egyszerre figyel a facilitátor a programelemek felvezetésére, rövid összefoglalásra, a programelemek közötti átvezetésre, valamint a hozzászólások lehetőségének biztosítására és az összefüggések kiemelésére.

Mikor volt szükség rám?
Szakmai rendezvényeken a program felkonferálásakor és az előadások átvezetésekor, kérdés-válasz szekciók levezetésekor, nemzetközi, vagy hazai állampolgári konzultációs eseményeken.
Egy konkrét példa: vállalatok társadalmi felelősségvállalás programjainak kidolgozása során gyakran van szükség a közösségi igények feltárására is – hiszen a vállalat működésének a széles társadalmi környezeten túl a munkatársak (internal), mind a vállalati működési környezetében élők közössége (external) az érintettjei. Egy valóban a szükségleteket szem előtt tartani kívánó felelősségvállalási programban a közösség megkérdezése (érintetti párbeszéd) segítségével alakítják ki a programokat és CSR tevékenységeket. Ezek az érintetti párbeszéd fórumok sokszor egy nagyobb városban, vagy településen az intézmények, szervezetek, közösségi szereplők és véleményformálók bevonásával, esetenként 40-60 résztvevővel valósulnak meg, akik között a beszélgetést és a célok megvalósulása érdekében (szükségletek feltárása, együttműködési lehetőségek) érdemes facilitálni.

Módszerek, technikák, amiket használok:
Open Space
World Café
Deliberatív párbeszédfolyamatok
Stakeholder (érintetti) térkép és párbeszéd folyamatok
Együttműködő tervezés
Európai Állampolgári Konzultáció módszertana
Mediáció – közvetítés
Önsegítő csoport vezetés
Tudatosság növelő csoportok vezetése
Csoportos döntés előkészítés és döntéshozatali technikák