Csoportok

 

Tréningek 

A tréning egy interaktív személyiség- és készségfejlesztő módszer. Ismeretek átadását és készségek fejlesztését segíti úgy, hogy épít a csoportban résztvevők témával kapcsolatos tapasztalataira, tudására úgy, hogy az együttműködés és közös fejlődés, tanulás élményét is adja. A tréningmódszer az egyik kedvenc műfajom.

Lehetőséget ad arra, hogy
– a résztvevők biztonságos körülmények között kezdjenek el alkalmazni új ismereteket,
– reflektáljanak magukra,
– felismerjék erősségeiket és fejlesztendő területeiket,
– hozzáadják tapasztalataikat a csoport kollektív tudásához, amelyből ők maguk is meríthetnek.
A kölcsönösség és a támogatás megtapasztalásának egy remek formája amennyiben dinamikus, a résztvevők igényeire reflektáló tematikával valósul meg, és rugalmas a tréning során felmerülő igények beépítésére, valamint egy folyamatot visz végig, amelynek során a résztvevők fejlődnek.

A tréning egy közös munka abból a szempontból is, hogy a nap végén nem ér véget. A tanulás és fejlődés folytatódik akkor is, amikor a résztvevők visszatérnek munkakörnyezetükbe, hétköznapjaikba. Akkor kezdődik el az önreflexiós munka és a tanultak gyakorlati megvalósítása. Emiatt azt szoktam javasolni, hogy két alkalom között teljen el egy rövid idő (a témától függően 1-2 hét) hogy a tapasztalatokat be tudjuk építeni a fejlődésbe.
A tréningen a csoport egy nagyon erős hozzáadott érték. Támogatást, visszajelzést, a tanulásban való részvételt egyaránt nyújtani tudja. A csoport egyfajta inkubátor, amelyben bátran ki lehet lépni a komfortzónából, mert csak így lehet megtapasztalni azt, hogy másképp is meg lehet oldani egy helyzetet. A módszer alkalmas arra, hogy tréningblokkonként egy nagyobb esemény keretében 2-3 órás szekcióba is beépíthetők, az interaktív tanulás és tapasztalatmegosztás összekapcsolásának érdekében.

Tréning repertoár:
Kommunikáció
Asszertív kommunikáció
Együttműködési technikák
Konfliktuskezelés
Prezentációs készségek
Csoportos tárgyalás és döntéshozatal
Változáskezelés
Motiváció
Kiégés megelőzés
Munka és magánélet összehangolása – életterületek egyensúlya
Érzékenyítő tréningek megváltozott munkaképességű emberekkel való együttműködésre
Esélyegyenlőség és előítéletmentesség
Munkaerő-piaci hatékonyság
Az egyes témákhoz kapcsolódó csapatépítés

 Csoportok

humanmandala1

Önismereti, önsegítő, tudatosságnövelő csoportok különböző élethelyzetekben lévőknek. A csoportban átélhetővé válik annak a tapasztalata, hogy az adott helyzetben nincs egyedül senki – mások is megélnek hasonló élethelyzeteket, élményeket, érzéseket. A csoportban való részvétel a saját tapasztalat értékét is megerősíti a résztvevőkben, hiszen azon túl, hogy másokéból lehet tanulni mások pedig éppen az egyén tapasztalatából, tudásából merítenek.
A csoport egyben közösség is, amely később az egyéni kapcsolati háló lazább, vagy szorosabb részeként nagyon erős megtartó erőt jelent.

 


Sorstársi és önismereti csoportok:

Női csoportokban a hátrányok megélésének közös tapasztalata és ennek felismerése segíti a résztvevőket, hogy a társadalmi környezetükben működő tendenciákat is felismerjék, de egyéni képességeik hiányaként értékeljék a nőket érő hátrányok miatt megélt negatív tapasztalatokat.

Tudatosságnövelő csoportok:

Minden csoport egyben tudatosságnövelő is, hiszen reflektál azokra társadalmi tendenciákra, amelyben a résztvevők élnek. A Tudatosságnövelő csoport 10-14 éves lányoknak és fiúknak a gender szempontú érzékenyítés és a társadalmi nemi szerepek újragondolása céljából indul. További információkkal hamarosan jelentkezünk.

Gyász- és veszteségfeldolgozó csoportok:
A gyászfeldolgozó csoportokban a gyász, veszteség megélésének feldolgozása során egy olyan megtartó erőt ad a “nem vagyok egyedül” érzés, amely segíti a gyászmunkát. A gyászkísérés egyéni és csoportos lehetőségeiről további információk ITT>>>