Csoportok és tréningek

Önismereti, önsegítő, tudatosságnövelő és gyász- és veszteségfeldolgozó csoportok különböző élethelyzetekben lévőknek. A csoportban átélhetővé válik annak a tapasztalata, hogy az adott helyzetben nincs egyedül senki – mások is megélnek hasonló élethelyzeteket, élményeket, érzéseket. A csoportban való részvétel a saját tapasztalat értékét is megerősíti a résztvevőkben, hiszen azon túl, hogy másokéból lehet tanulni mások pedig éppen az egyén tapasztalatából, tudásából merítenek.
A csoport egyben közösség is, amely később az egyéni kapcsolati háló lazább, vagy szorosabb részeként nagyon erős megtartó erőt jelent.

Sorstársi és önismereti és tudatosságnövelő csoportok:

Női csoportokban a hátrányok megélésének közös tapasztalata és ennek felismerése segíti a résztvevőket, hogy a társadalmi környezetükben működő tendenciákat is felismerjék, de egyéni képességeik hiányaként értékeljék a nőket érő hátrányok miatt megélt negatív tapasztalatokat.

Gyász- és veszteségfeldolgozó csoportok:
A gyászfeldolgozó csoportokban a gyász, veszteség megélésének feldolgozása során egy olyan megtartó erőt ad a „nem vagyok egyedül” érzés, amely segíti a gyászmunkát. A halálesetek utáni gyászfeldologozó csoportok, a császármetszés feldolgozó csoportok és a sérült gyermeket nevelő szülők számára indított veszteségfeldolgozó csoportokról és egyéni gyászkísérésről további információ  ITT>>>

Veszteségtérkép workshop
A veszteségeink is az életünk részei, a megélt veszteségek adják egymás kontextusát. A workshopon a résztvevők áttekintik és rendszerezik veszteségeiket, és közösen ránézünk, arra, hogy milyen mintázatokat látunk a megélésekben –  milyen érzelmek kapcsolódnak hozzájuk. A workshop végén arra is ránézünk egy veszteség – rendszerező módszer segítségével, hogy mivel van még dolguk a résztvevőknek. 

Tréningek 

A tréning egy interaktív személyiség- és készségfejlesztő módszer. Ismeretek átadását és készségek fejlesztését segíti úgy, hogy épít a csoportban résztvevők témával kapcsolatos tapasztalataira, tudására úgy, hogy az együttműködés és közös fejlődés, tanulás élményét is adja. A tréningmódszer az egyik kedvenc műfajom.

Lehetőséget ad arra, hogy
– a résztvevők biztonságos körülmények között kezdjenek el alkalmazni új ismereteket,
– reflektáljanak magukra,
– felismerjék erősségeiket és fejlesztendő területeiket,
– hozzáadják tapasztalataikat a csoport kollektív tudásához, amelyből ők maguk is meríthetnek.
A kölcsönösség és a támogatás megtapasztalásának egy remek formája amennyiben dinamikus, a résztvevők igényeire reflektáló tematikával valósul meg, és rugalmas a tréning során felmerülő igények beépítésére, valamint egy folyamatot visz végig, amelynek során a résztvevők fejlődnek.

A tréning egy közös munka abból a szempontból is, hogy a nap végén nem ér véget. A tanulás és fejlődés folytatódik akkor is, amikor a résztvevők visszatérnek munkakörnyezetükbe, hétköznapjaikba. Akkor kezdődik el az önreflexiós munka és a tanultak gyakorlati megvalósítása. Emiatt azt szoktam javasolni, hogy két alkalom között teljen el egy rövid idő (a témától függően 1-2 hét) hogy a tapasztalatokat be tudjuk építeni a fejlődésbe.
A tréningen a csoport egy nagyon erős hozzáadott érték. Támogatást, visszajelzést, a tanulásban való részvételt egyaránt nyújtani tudja. A csoport egyfajta inkubátor, amelyben bátran ki lehet lépni a komfortzónából, mert csak így lehet megtapasztalni azt, hogy másképp is meg lehet oldani egy helyzetet. A módszer alkalmas arra, hogy tréningblokkonként egy nagyobb esemény keretében 2-3 órás szekcióba is beépíthetők, az interaktív tanulás és tapasztalatmegosztás összekapcsolásának érdekében.

Tréning repertoár:
Kommunikáció
Asszertív kommunikáció
Együttműködési technikák
Konfliktuskezelés
Prezentációs készségek
Csoportos tárgyalás és döntéshozatal
Változáskezelés
Motiváció
Kiégés megelőzés
Munka és magánélet összehangolása – életterületek egyensúlya
Érzékenyítő tréningek megváltozott munkaképességű emberekkel való együttműködésre
Esélyegyenlőség és előítéletmentesség
Munkaerő-piaci hatékonyság
Az egyes témákhoz kapcsolódó csapatépítés